Brugsvilkår


1. Definitioner

Verificerede anmeldelser : Net Reviews, et fransk forenklet aktieselskab (SAS), der er registreret i Marseilles handels- og virksomhedsregister (RCS) med nummer 750 882 375, er udbyderen af en IT-løsning til indsamling af anmeldelser vedrørende kvaliteten af e-handelsservice, som udbydes af onlineforhandlere.

Produktanmeldelse: Bedømmelse, kommentar og evaluering afgivet af en kunde om kvaliteten af et købt produkt på en e-handelshjemmeside

Hjemmesideanmeldelse: Bedømmelse, kommentar og evaluering afgivet af en kunde om servicekvaliteten, som blev ydet af en e-forhandler

Kundeanmeldelse: Viser både produktanmeldelse og hjemmesideanmeldelse

Administrationssystem: Webgrænseflade, der giver kunder adgang til de forskellige værktøjer, som er udviklet af Verificerede anmeldelser for at kunne yde serviceydelsen (inklusive at modtage kundeanmeldelser, svare på feedback og få adgang til statistikker). Klienten skal logge ind på "Klientområde"-kontoen, der blev oprettet under registrering, ved brug af et brugernavn (URL på kundens hjemmeside) og en valgfri adgangskode.

Kundedatabase: Personlige data og information vedrørende kunder, som har afgivet en ordre på en e-handelshjemmeside. Denne information, som er nødvendig for, at hjemmesiden kan levere e-handelstjenesten og kommunikere kommercielle oplysninger til kunder, er indsamlet under udførelsen af serviceydelsen.

Adwords-kampagne: Google-søgemaskinens annonceringssystem, som viser annoncer eller bannere baseret på de nøgleord, der er indtastet af en bruger eller via deres browsingadfærd

Verificerede anmeldelsers handelsprofilside (eller “attestation”): Hjemmeside indekseret af Google, viser alle hjemmesideanmeldelser indsamlet for hver klient af løsningen. Denne side kan tilgås ved at klikke på widgetten eller adressen på hjemmesiden, der henvises til af Google-søgemaskinen

Klient: Fysisk eller juridisk person, der benytter serviceydelserne fra Verificerede anmeldelser for at få holdningerne fra sine kunder om en e-handelstjeneste, et købt produkt, en brugeroplevelse eller enhver anden handling, hvorpå feedback kan afgives

Personlige data: Data hvor, inden for definitionen givet af den franske databeskyttelseslov fra 6. januar 1978 (som ændret ved dekret af 4. november 1991 og ved lov af 6. august 2004 gennemførelse af det europæiske direktiv 95/46/EC), angiver eller identificerer, direkte eller indirekte, en privatperson

Pakke: En tarif foreslået af Verificerede anmeldelser og valgt af klienten, svarende til en ordremængde, som skal behandles af løsningen

Internet: Global sammenkobling af computer og telekommunikationsnetværk, som gør brugere i stand til at få adgang til indhold via servere

Produkt: Produkt eller serviceydelse solgt af en professionel

E-handelsservice: Et tilbud om produkter eller serviceydelser, gratis eller solgt, foretaget via internettet

Løsningen: Serviceydelser og software til at generere hjemmesiden, produkt og butiksanmeldelser leveret af kunder, administrere nævnte anmeldelser, verificere deres pålidelighed og offentliggøre dem på internettet

Widgets: Grafik der er skabt af Verificerede anmeldelser for at vise en klients overordnede bedømmelse baseret på alle anmeldelser

Kunde: Fysisk eller juridisk person, som har købt et produkt gennem en e-handelstjeneste


2. Formål med kontrakten


Net Reviews (herefter kaldet "Verificerede anmeldelser") er en fransk virksomhed (SAS), hvis virksomhedsaktiviteter er computerprogrammering. De har udviklet en innovativ løsning, der samler kundeanmeldelser til klienter, der tilbyder produkter til salg eller gratis, hvilket gør det muligt for dem at øge deres synlighed og søgemaskinerangering på internettet.
Til dette formål tilbyder Verificerede anmeldelser forskellige prisplaner for at imødekomme deres klienters behov.
Formålet med denne kontrakt er at tilbyde en løsning på at samle og udgive kundeanmeldelser. Brugsvilkårene, der regulerer denne bestemmelse, er angivet i det følgende.
Disse brugsvilkår kan suppleres med specifikke vilkår og betingelser, der kan findes i købsordren, kontrakten eller mere generelt i ethvert dokument, der etablerer aftalen mellem parterne. Disse, sammen med de brugsvilkår, der er skitseret her, vil danne en udelelig helhed. De specifikke vilkår og betingelser vil underkende enhver modstridende klausul eller provision, der måtte opstå af disse brugsvilkår.


3. Ikrafttræden og kontraktens varighed.


For at få adgang til løsningen skal klienten udfylde en tilmeldingsblanket, der kan findes online på http://www.avis-verifies.com/. For at tilmeldingen er gældende, skal klienten udfylde alle påkrævede felter og afgive ærlig og nøjagtig information. Verificerede anmeldelser skal informeres om ændringer til den information, der er givet.
Ved anmodning om tilmelding anerkender klienten at have læst disse brugsvilkår og accepterer dem i deres helhed uden forbehold. Klientens tilmelding indikerer fuld og ubetinget accept af disse vilkår.
Verificerede anmeldelser tilbyder flere forskellige pakker baseret på ordremængden, der håndteres månedligt. For at få anbefalet den pakke, der passer bedst til deres behov, skal klienten oplyse Verificerede anmeldelser om mængden af ordrer, som de modtager, og gennemsnitsprisen på disse.
Valg af pakke og abonnement falder ultimativt på klienten, og klienten anerkender udtrykkeligt, at dette udelukkende er dennes ansvar.
Kontrakten vil træde i kraft, så snart klienten er tilmeldt på hjemmesiden.
Klienten kan abonnere på pakken enten på ubestemt tid eller i en begrænset periode.
I det første tilfælde kan kontrakten opsiges på et hvilket som helst tidspunkt af klienten, og denne skal informere Verificerede anmeldelser via anbefalet brev med kvittering for modtagelse. Ethvert beløb, der allerede er debiteret af Verificerede anmeldelser for pakken, som klienten abonnerer på, beholdes af Verificerede anmeldelser.
Fra den dato notitsen gives af klienten, som fastlagt via poststemplet, ophører Verificerede anmeldelser deres serviceydelser og stopper enhver automatisk debitering fra den følgende måned; fuld betaling vil stadig forfalde for enhver påbegyndt måned.
Hvis kontrakten løber i en begrænset periode, vil dette være angivet på fakturaen. I så fald vil kontrakten automatisk blive fornyet til samme længde ved stiltiende samtykke, medmindre en af parterne opsiger kontrakten ved at sende et anbefalet brev med kvittering for modtagelse, som herved giver 30 dages opsigelse.
Ved fravær af specifikke vilkår og betingelser mellem parterne, der fastlægger en begrænset periode, vil kontrakten løbe på ubestemt tid.
I alle tilfælde vil begge parter have ret til ensidigt at ophæve kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt i tilfælde af alvorligt kontraktbrud begået af den anden part eller af ethvert af de forpligtelser, som de påtog sig ansvar for, efter en formel notits sendt via anbefalet brev med kvittering for modtagelse er gået upåagtet hen.
Ydermere kan kontrakten opsiges af begge parter i tilfælde af ophør af aktivitet. Den berørte part vil være ansvarlig for at informere den anden part via anbefalet brev med kvittering for modtagelse.


4. Verificerede anmeldelsers serviceydelser


Klienten anerkender at være blevet informeret af Verificerede anmeldelser om alle forudsætninger for at sikre løsningens funktion. Klienten anerkender ydermere, at disse forudsætninger kan ændres, især af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager. I tilfælde af dette informeres klienten.

4.1. Installation af løsningen

Løsningen kan installeres på flere måder:
- Via modulerne udviklet af Verificerede anmeldelser til de fleste e-handelsløsninger (såsom Prestashop og Magento)
- Via en komplet API, der tillader problemfri integrering af løsningen i klientens IT-system.
Det er op til klienten at installere løsningen.
Verificerede anmeldelser tilbyder hjælp til at lette integrationen. Til dette formål tilbydes et forklarende dokument på deres hjemmeside, og deres tekniske team står klar til at besvare ethvert spørgsmål, som klienten måtte have, og/eller arbejde på klientens computer via fjernstyring for at installere modulet eller API'en på deres system.
Under alle omstændigheder forbliver klienten eneansvarlig for enhver fejl i løsningen som resultat af forkert installation.

4.2.Levering af løsningen

Formålet med denne service, stillet til rådighed af Verificerede anmeldelser, er at udbyde løsningen og lette dens brug.
Løsningen inkluderer flere funktioner og tilhørende serviceydelser:
- Indsamlingen af anmeldelser vedrørende kvaliteten af klientens produkter og/eller serviceydelser
- Udgivelsen og visningen af anmeldelser af partnere (Google, Bing, andre kommercielle firmaer)
- Indekseringen af Verificerede anmeldelsers forhandlerprofilside (eller "attestation") af søgemaskiner,
- Oprettelse og levering af widgets
Indsamling af kundeanmeldelser virker således: Enhver ordre afgivet af en kunde vil genere en anmodning om anmeldelse, som sendes til den e-mailadresse, som klienten har oplyst Verificerede anmeldelser.
Om det er en hjemmesideanmeldelse eller en produktanmeldelse, inkluderer anmeldelserne, der indsamles af Verificerede anmeldelser-løsningen, en bedømmelse på 1 til 5 stjerner ledsaget af en kommentar.
Alle anmeldelser og kommentarer gemmes og er tilgængelige i klientens administrationssystem og på Verificerede anmeldelser-servere.
Verificerede anmeldelser har også indgået partnerskab med Google. Dette partnerskab tillader den automatiske visning af klientens bedømmelse ved siden af deres hjemmesides adresse, når de kører en AdWords-kampagne, hvis den gennemsnitlige bedømmelse er mindst 3,5 ud af 5.
Som en generel regel forbeholder Verificerede anmeldelser sig retten til at indgå aftaler med kommercielle firmaer, og især søgemaskiner såsom Google og Bing, for at udgive kundeanmeldelser eller indeksere deres Verificerede anmeldelser-forhandlerprofilside (eller "attestation"), hvilket klienten accepterer.
Klienten er udtrykkeligt informeret om, at kun partnerne beslutter og kontrollerer indsættelse af bedømmelsen, der består af stjerner og antal anmeldelser indsamlet. Til orientering er det specificeret, at dette vil være synligt efter en 2 til 4 ugers periode i gennemsnit. Under ingen omstændigheder vil Verificerede anmeldelser være ansvarlige for betingelserne og forsinkelser relateret til indsættelsen af klientens evaluering af deres partnere.
Verified Reviews kan ikke stilles til ansvar for mangel på eller forkert visning af kundeanmeldelserne, da partnerne har deres egne regler for visning af disse. Verificerede anmeldelser er kun ansvarlige for at sikre den korrekte transmission af anmeldelser, kommentarer og bedømmelser indsamlet af løsningen.
Klienten har også mulighed for at overvåge sine kunder på bestemte emner ved at stille dem spørgsmål. Denne mulighed virker på samme måde som anmodninger om hjemmesideanmeldelse eller produktanmeldelse. De yderligere spørgsmål stillet til kunderne vil blive tilføjet anmodningen sendt via email.
Efter afsendelse af anmodningen indsamler Verificerede anmeldelser svarene og sender dem til klienten via deres administrationssystem.

4.3. Levering af widgets

Verificerede anmeldelser tilbyder forskellige modeller af widgets, som kan vises på alle sider af klientens hjemmeside, for at vise deres samlede bedømmelse og den nyeste kommentar modtaget fra en kunde. Widgetten vil vise Verificerede anmeldelser-logoet. Verificerede anmeldelser tilbyder to widget-typer: faste widgets og flydende widgets. Den faste widget skal integreres i klientens visuelle typografi. Den flydende widget kræver ingen ændringer i den visuelle typografi.
Klienten er eneansvarlig for valg, integration og visning af widgetten. Verificerede anmeldelser påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at den visuelle repræsentation af widgetten på klientens hjemmeside afviger fra den, der oprettes og gøres tilgængelig af Verificerede anmeldelser. Klienten må ikke på nogen måde ændre Verificerede anmeldelsers visuelle typografi og widget-skabelon.
Skulle klienten ønske at ændre designet på widgetten, som stilles til rådighed af Verificerede anmeldelser, vil Verificerede anmeldelser oplyse en webadresse, der muliggør oprettelsen af deres egen widget og visningen af information i realtid om deres antal af hjemmesideanmeldelser og gennemsnitsbedømmelse.
I tilfælde af at klientens konto suspenderes eller kontrakten ophæves, må de øjeblikkeligt ophøre al brug af Verificerede anmeldelser-widgetten. Enhver uretmæssig brug vil resultere i retten til at pålægge en sanktion på 100 EUR pr. dages bevist overtrædelse og pr. internetside (webadresse), uden at det berører eventuelle skader og renter, som Verificerede anmeldelser måtte kræve i erstatning.

4.4. Levering af Verificerede anmeldelser-forhandlerprofilsiden (eller "attestation")

Verificerede anmeldelser giver klienten en hjemmeside, der er indekseret af søgemaskiner og på hvilken alle internetbrugere kan læse alle klientens kundeanmeldelser, der er mindre end et år gamle.
Hvis kundeanmeldelserne udelukkende indsamles til intern brug i klientens firma, kan klienten bede om, at denne side ikke indekseres af søgemaskiner.

4.5. Moderation

Klienten informeres, når negative anmeldelser modtages af dennes kunder. Anmeldelser betragtes som værende negative, når bedømmelsen er lig med eller mindre end 2. Disse anmeldelser er let tilgængelige via klientens administrationssystem i en sektion, der hedder "Kundeanmeldelser - Moderationer".
Via deres administrationssystem kan klienten kontakte og svare kunder, der har givet en kommentar og bedømmelse. Svaret, der gives af klienten, bliver offentliggjort på klientens Verificerede anmeldelser-forhandlerprofilside (eller "attestation"). Kunden vil modtage en e-mail, der gør det muligt for dem at læse enhver besked sendt af klienten.
Kunden vil være i stand til at svare på denne besked, men vil ikke kunne ændre deres bedømmelse. Klienten vil også blive informeret om beskeder indgivet af dennes kunder. Disse diskussioner vil være synlige for internetbrugere.
Svaret, der gives af klienten, bliver offentliggjort på klientens Verificerede anmeldelser-forhandlerprofilside (eller "attestation"). De kan ikke ændre deres bedømmelse.
Disse diskussioner vil være synlige for internetbrugere, medmindre klienten har skjult dem via dennes administrationssystem.
Denne proces giver klienten mulighed for at bede om en forklaring, når en bedømmelse og/eller kommentar ikke ser ud til at være retfærdig, og udøve retten til at svare.
Under ingen omstændigheder bør Verificerede anmeldelser blande sig i forholdet, der eksisterer mellem klienten og dennes kunde. Klienten vil være ansvarlig for at håndtere ethvert problem, der måtte opstå med en kunde efter indhentning af en anmeldelse.

4.6. Statistikker

Klienten har via sit administrationssystem adgang til rapporter og statistikker, som er samlet af Verificerede anmeldelser baseret på de indsamlede anmeldelser.

 

5. Finansielle betingelser

5.1. Prisfastsættelse

Verificerede anmeldelser tilbyder flere pakker baseret på mængden af ordrer, på antallet af anmeldelser, der skal behandles af løsningen, og på den gennemsnitlige pris på ordrerne (ved en gennemsnitspris, der er højere end 300 EUR, vil en ekstra præmie blive tilføjet pakkens pris).
Pakkepriser vises på hjemmesiden https://www.verified-reviews.co.uk/ i sektionen "Prisfastsættelse".
Hvis mængden af ordrer overstiger det antal, der er inkluderet i pakken, skal klienten betale et ekstra gebyr for hver yderligere ordre. Dette gebyr varierer i henhold til den valgte pakke og gennemsnitsprisen på ordrerne; det vil blive føjet til den oprindelige pris på pakken.
Betaling for pakken og for ethvert ekstra gebyr opkrævet for yderligere ordrer, hvis det er relevant, vil debiteres direkte på månedsbasis.
Som hovedregel vil Verificerede anmeldelser kun referere til den information, der er givet af klienten, for at rådgive dem om en pakke, der opfylder dennes behov. Sådanne oplysninger meddeles efter eget skøn og under klientens ansvar, idet sidstnævnte er den eneste bestyrer af deres forretningsaktivitet og dets behov, og Verificerede anmeldelser blander sig ikke i sin klients forretning. Verificerede anmeldelser kan ikke holdes ansvarlige for at give ukorrekt rådgivning, ifald informationen givet af klienten viser sig at være ukorrekt eller mangelfuld, eller ifald antallet af ordrer, der faktisk behandles, viser sig at være højere eller lavere end anslået eller forudset.
Pakken omfatter levering af et sæt serviceydelser til gengæld for fast og samlet vederlag, der skal betales til Verificerede anmeldelser ved levering af mindst en af disse ydelser.
Fakturaen genereres automatisk ved debitering, og klienten vil have mulighed for at downloade den ved at forbinde til sit administrationssystem eller modtage den via e-mail ved at oplyse en e-mailadresse i sit administrationssystem.
Datoen for første debitering fastsættes i de specifikke betingelser og vilkår.
Verified Reviews accepterer ikke betaling med bankcheck. Et tillæg på 20 % vil gælde for betalinger foretaget via bankoverførsel.
Alle betalinger foretaget for pakken, der abonneres på, bevares af Verificerede anmeldelser. Der kan ikke anmodes om pro rata-hæftelse i tilfælde af ophør af denne kontrakt, af nogen som helst årsag.
I tilfælde af at klienten ikke formår at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med betaling, forbeholder Verificerede anmeldelser sig retten til at suspendere klientens adgang til sin personlige konto og til at ophøre deres serviceydelser.
Ifald klienten ikke formår at betale eventuelle udestående skyldige beløb, vil den nuværende kontrakt ophæves og klientens konto slettes permanent. Verificerede anmeldelser kan også rejse søgsmål for at søge erstatning som kompensation for den lidte skade.

5.2. Prøveperiode

Verificerede anmeldelser kan vælge at tilbyde klienten en gratis prøveperiode på løsningen. I tilfælde af dette vil betingelserne for denne gratis prøveperiode og især dens løbetid blive specificeret til klienten på skrift ved tilmeldingstidspunktet.
Fra tilmeldingsøjeblikket skal klienten efterleve de brugsbetingelser, der opridses heri, såvel som de specifikke betingelser og vilkår, der er relevante, uanset om denne har tilmeldt sig en gratis prøveperiode eller ej.

 

6. Verified Reviews' forpligtelser, ansvar og engagement

6.1. Levering og brug af løsningen

Verificerede anmeldelsers serviceydelser vil betragtes som værende opfyldt, så snart løsningen er gjort tilgængelig for klienten. Verified Reviews' eneste forpligtelse vil være at tillade klientens brug af løsningen. Verificerede anmeldelser kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl ved installation eller eventuel forkert eller ukorrekt brug, som kan tilskrives klienten.
Verificerede anmeldelser påtager sig opgaven at benytte alle midler, metoder og handlinger, som er nødvendige for at sikre kvaliteten og kontinuiteten af deres løsning. Verificerede anmeldelser er kun bundet af en forpligtelse af midler.
Løsningen fungerer baseret på et komplekst teknisk system, der involverer bestemte parametre, som Verificerede anmeldelser ikke altid kan kontrollere. Deres serviceydelser tilbydes via en dedikeret infrastruktur, der benytter sig af internettets netværksressourcer.
Klienten bør derfor være opmærksom på, at tekniske problemer kan påvirke dette netværk og forårsage nedsat hastighed eller manglende tilgængelighed, der gør forbindelsen umulig. Verificerede anmeldelser kan ikke garantere en uforstyrret adgang til deres hjemmeside. De kan ikke holdes ansvarlige for problemer med at få adgang til deres hjemmeside på grund af internetafbrydelser.
Verificerede anmeldelser forbeholder sig retten til midlertidigt at suspendere adgang til deres løsning af årsager, der relaterer til driften af deres infrastruktur, for eksempel for at udføre servervedligeholdelse.
I tilfælde af at Verificerede anmeldelser får kendskab til et brud på sikkerheden, der kunne få alvorlige følger for løsningens sikkerhed og kundedatabasen, forbeholder de sig retten til midlertidig at suspendere deres serviceydelser uden varsel, for at rette op på bruddet på sikkerheden så hurtigt som muligt.

6.2. Proces til indsamling af anmeldelser

Ved indsamling af anmeldelser, bekræfter Verificerede anmeldelser ikke at vælge kunder baseret på deres type eller købshyppighed. Alle kunder vil derfor blive undersøgt.
Enhver anmeldelse er forbundet til en kontaktbar forfatter.
Anmeldelser skal indsendes inden for 3 måneder efter modtagelse af anmodningen via e-mail. Indsendelse er derfor tidsbegrænset.
Verificerede anmeldelser har data tilgængelig, der lader dem identificere kunden og bekræfte, at de rent faktisk har foretaget et køb.

6.3. Proces til identificering af anmeldelsesforfatteren

Verificerede anmeldelser-løsningen er baseret på indsamlingen af anmeldelser, efter et produkt eller en serviceydelser er blevet købt. Anmeldelsesanmodninger fra klienter er dermed associeret med en købsoplevelse og en klart identificeret kunde. Identificering kan udføres via e-mail, telefon eller et hvilken som helst andet middel, der muliggør direkte kontakt med kunden.

6.4. Indhold og overvågning af indsamlede anmeldelser og kommentarer.

Verificerede anmeldelser er en betroet tredjepart. De garanterer fuld gennemsigtighed til klienter og kunder.
Det skal udtrykkeligt noteres, at kommentarer ikke må være i strid med gældende lovgivning eller bestemmelser.
Under ingen omstændigheder vil Verificerede anmeldelser blande sig i forholdet, der eksisterer mellem klienten og kunden. Verificerede anmeldelser kan ikke holdes ansvarlige på nogen måde, hvis kunder ikke vælger at svare på anmeldelsesanmodninger, hvis der sker et fald i antallet af besøgende eller ordrer, eller i tilfælde af at der opstår et problem i relation til udgivelsen af en negativ anmeldelse eller behandlingen af en ordre.
Verificerede anmeldelser kontrollerer oprindelsen af de genererede anmeldelser, især ved hjælp af den identificerede IP-adresse.
De kan dog ikke garantere en fejlfri drift af bedømmelsessystemet på grund af de risici og luner, der er forbundet med IT og digitale systemer, såsom hacking, hijacking, vira og bedrageri.

6.5 Opbevaring, brug af og fortrolighed med kundeinformation

Verificerede anmeldelser vil opbevare og beholde kundedatabasen, kundeanmeldelserne og, mere generelt, enhver information genereret via brug af deres løsning på dedikerede og sikre servere. De vil sikre, at kundernes private data holdes strengt fortroligt.
Offentliggjorte anmeldelser indeholder følgende information om kunden:
• Fornavn
• Første bogstav i efternavn
• Dato og tid for anmeldelsens indsendelse
• Dato for købsoplevelsen
• Købt produkt
• Købssted eller lokation for levering af serviceydelse
Denne personlige information såvel som kundens anmeldelse og bedømmelse sendes muligvis også til Verificerede anmeldelsers partnere (søgemaskiner, registre, sammenligningshjemmesider, markedspladser eller guider) til enhver form for online udgivelsesformål for at tiltrække et publikum til disse anmeldelser.
Klienten har ret til at gøre indsigelse, på skrift, mod distributionen af dennes information til registre, sammenligningshjemmesider, markedspladser eller guider.
Verificerede anmeldelser vil benytte kundernes personlige data, såsom e-mailadresser, udelukkende i forbindelse med løsningen og udelukkende til løsningens formål. Verificerede anmeldelser vil ikke benytte personlig data til noget andet formål eller videregive personlig data til en hvilken som helst tredjepart, inklusive til kommercielle formål.
Generelt vil Verificerede anmeldelser ikke offentliggøre information med relation til kunder, der kan lede til identificering af disse eller som krænker deres privatlivsrettigheder (fulde navn, fysisk adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortnummer, osv.) medmindre kunden har gjort denne information offentlig.

6.6. Udelukkelser og ansvarsbegrænsninger

Klienten kan ikke holde Verificerede anmeldelser ansvarlige for driften af løsningen, ifald klientens IT-udstyr svigter eller viser sig at være forældet eller utilstrækkeligt.
Klienten er udelukkende ansvarlig for dennes IT-udstyr.
Minimumskravene for IT-udstyr er en internetforbindelse og en digital enhed, der tillader adgang til denne forbindelse.
Verificerede anmeldelser kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle problemer, der opstår som følge af klientens forkerte eller mangelfulde information.
Det samme gælder i følgende scenarier:
- unormal brug af løsningen;
- driftsfejl fra kundens side;
- vedligeholdelse af tredjepart, der ikke er godkendt af klienten til at reparere løsningen;
- afinstallering af løsningen;
- manglende eller delvis brug af løsningen.
Generelt set skal Verificerede anmeldelser ikke påtage sig noget ansvar i tilfælde af, at løsningen ikke kan tilgås på grund af en udefrakommende hændelse, der er ude af Verificerede anmeldelsers kontrol.
Verificerede anmeldelser er ikke ansvarlige for indsættelsen af klientens gennemsnitlige bedømmelse og antal af anmeldelser, der er indsamlet på søgemaskiner, eller for deres fortegnelse af klientens hjemmeside.
Afslutningsvis kan Verificerede anmeldelser under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for eventuelle skader lidt af klienten, som opstår som resultat af eller i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt og udviklinger heraf.
Indirekte skade omfatter især, men er ikke begrænset til, tab af indtjening eller profit, datatab, tab af muligheder, forretningsskade og konsekvenserne af klager eller krav fremsat af tredjepart mod klienten.

6.7. Moderationsproces

6.7.1. Oversigt

Målet med moderation er at sikre, at indholdet, der samles, følger disse brugsvilkår såvel som de generelle betingelser for brug af hjemmesiden, med henblik på udgivelse, afvisning eller sletning af dette indhold.
Alle personer og handlinger forbundet med moderationsprocessen er identificerede og sporbare.
Verificerede anmeldelser modererer anmeldelser, inden de offentliggøres, ved brug af automatiske og menneskelige verifikationer.

6.7.2 Moderatorers roller og ressourcer

Moderation udføres af computerværktøjer og/eller af mennesker, der generelt betegnes som moderatorer.
Følgende muligheder og midler er nødvendige for rollen som moderator:
- flydende i det sprog, som anmeldelsen er skrevet i.
Hvor flydende man er, skal verificeres objektivt før udnævnelse til rollen som værende tilsvarende "Mastery"-niveauet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (Niveau C2 af CEFR).
- adgang til hele indholdet af indsamlede kundeanmeldelser;
- adgang til de elementer, der relaterer til forfatterens identitet, som blev indsamlet ved anmeldelsens indsendelse, for at kunne kontakte forfatteren ved behov;
- adgang til al information, der relaterer til historikken af anmeldelsesindsendelsen (antal af indsendelser af den samme anmeldelse efter indledende afvisning)
- adgang til informationshistorikken vedrørende forfatteren (antal af offentliggjorte anmeldelser, emne for tidligere anmeldelser)
- evne til, på sporbar vis, at uddelegere moderationen af en kundeanmeldelse til en anden moderator

6.7.3 Præ-moderation

Automatiseret præ-moderation
Verificerede anmeldelser bruger et automatiseret præ-moderationssystem, der forhindrer, at anmeldelser offentliggøres, hvis de indeholder:
- ulovligt tekstindhold, inklusive stødende, voldelige og diskriminerende kommentarer
- uforståeligt indhold
- personlige informationer
Menneskelig præ-moderation
I tillæg til det automatiserede præ-moderationssystem, kan Verificerede anmeldelser, ved anmodning, tilbyde et menneskeligt præ-moderationssystem.
Dette menneskelige præ-moderationssystem forhindrer offentliggørelsen af ikke-publicerbare anmeldelser.

6.7.4 Tidsbegrænsning for moderation af kundeanmeldelser

Verificerede anmeldelser forpligter sig til at overholde den samme tidsbegrænsning for moderation af alle anmeldelser.
Denne vil automatisk blive fastsat til D+7, hvor D står for datoen, hvor anmeldelsen blev indsendt.
I særlige tilfælde kan denne forsinkelse forlænges til D+14, D+21 eller D+30 (maksimal tidsramme).

6.7.5 Post-moderation

Menneskelig post-moderation
I tillæg til præ-moderationssystemet har Verificerede anmeldelser også et menneskeligt post-moderationssystem.
Dette system gør det muligt, ved anmodning, at afvise anmeldelser, der opfylder afvisningskravene for kundeanmeldelser.
Post-moderation og forfatterens ret til tilbagetrækning
Verificerede anmeldelser accepterer at tilbagetrække en anmeldelse på forfatterens anmodning.
Anmeldelsen vil uanset forblive gemt i Verificerede anmeldelsers databaser.
Forfatteren til en offentliggjort anmeldelse kan ikke anmode om, at sidstnævnte modificeres.
De må bare udøve deres ret til at tilbagetrække deres anmeldelse og anmode om at skrive en ny.
I tilfælde af ejerskifte eller en ændring af de væsentlige egenskaber for et produkt eller en ydelse må Verificerede anmeldelser slette eller arkivere enhver anmeldelse, der går forud for hændelsen.
Verificerede anmeldelser forpligter sig til at holde en historik over alle slettede anmeldelser i deres databaser.

6.7.6 Redigering og modifikationer

Verificerede anmeldelser accepterer aldrig at modificere eller slette indholdet af en kundeanmeldelse. Derfor må Verificerede anmeldelser ikke
- rette stavefejl, der findes i en anmeldelse
- ændre et medlems brugernavn
- skjule en del af teksten i en anmeldelse
- ændre den bedømmelse, der er givet
I sjældne tilfælde kan navne og telefonnumre, der er oplyst i anmeldelser, blive erstattet af stjerner for at respektere datafortroligheden.

6.8. Kriterier for offentliggørelse og visning

6.8.1 Visning af anmeldelse

Verificerede anmeldelser viser alle anmeldelser, uanset om de er positive eller negative, så længe de ikke blev afvist under moderationsprocessen. Verificerede anmeldelser håndplukker ikke de anmeldelser, de offentliggør.
Verificerede anmeldelser viser anmeldelser i kronologisk rækkefølge, fra nyeste til ældste, baseret på den dato, hvor anmeldelsen blev indsendt.
Verificerede anmeldelser viser anmeldelser i deres helhed.
For hver anmeldelse viser Verificerede anmeldelser som minimum følgende information:
- dato og tid for indsendelse af anmeldelse
- dato for købsoplevelsen
- forfatterens fornavn og det første bogstav i deres efternavn
Og kan også vise:
- navnet på det købte produkt
- købsstedet eller lokation for levering af serviceydelse
Under hver anmeldelse kan Verificerede anmeldelser vise retten til svar for repræsentanten for det anmeldte produkt eller serviceydelse. Verificerede anmeldelser hverken samler eller vægter bedømmelsen. Verificerede anmeldelser viser transparent den gennemsnitlige bedømmelse for hver af deres klienter. Bedømmelsen er opnået ved brug af følgende beregningsmetode:
- Vi beregner gennemsnittet, til fem cifre efter decimaltegnet, af alle bedømmelser i de offentliggjorte anmeldelser
- For at opnå en bedømmelse ud af 5 rundes dette gennemsnit, til fem cifre efter decimaltegnet, op/ned til ét ciffer efter decimaltegnet
- For at opnå en bedømmelse ud af 10 ganges dette gennemsnit, til fem cifre efter decimaltegnet, med to og rundes derefter op/ned til ét ciffer efter decimaltegnet
Til internetbrugernes fordel viser Verificerede anmeldelser alle hjemmesideanmeldelser indsamlet i en periode af 12 sammenhængende måneder.
Hjemmesideanmeldelserne, antallet af anmeldelser samt den gennemsnitlige bedømmelser beregnes over den samme periode og vises på Verificerede anmeldelsers forhandlerprofilside (eller "attestation").

6.8.2 Rapportering af en anmeldelse, der indeholder ulovligt eller upassende indhold

Verificerede anmeldelser tillader rapportering af anmeldelser, der indeholder ulovligt eller upassende indhold. Sådanne anmeldelser kan rapporteres ved at sende en besked til følgende e-mailadresse: moderation@avis-verifies.com eller gennem klientens forhandlerprofilside (eller "attestation").

6.8.3 Klientens ret til svar

Verificerede anmeldelser giver repræsentanten for det evaluerede produkt eller serviceydelse muligheden for at svare på en anmeldelse på et hvilket som helst tidspunkt via klientens administrationssystem. Repræsentanten kan benytte denne mulighed til at:
- præsentere deres version af fakta (med mulighed for at vedhæfte understøttende information)
- takke anmelderen for deres bidrag og svare på spørgsmål, der er inkluderet i kommentaren
- angive eventuelle ændringer til produktet eller serviceydelsen, siden anmeldelsen blev indsendt
Svar vises under de relevante anmeldelser.

6.8.4 Tab af retten til at indsende anmeldelser af forfatteren af en anmeldelse, der vurderes ulovlig eller upassende efter moderation

I tilfælde af at en forfatter, efter moderation, identificeres som at have indsendt en eller flere anmeldelser med ulovligt eller upassende indhold, vil Verificerede anmeldelser forhindre denne forfatter i at indsende yderligere anmeldelser og vil slette alle anmeldelser forbundet med ham/hende.

 

7. Klientens forpligtelser

Fra tilmeldingsøjeblikket skal klienten følge brugsvilkårene, der er opridset heri, såvel som eventuelle specifikke vilkår og betingelser, der måtte være relevante. I særdeleshed accepterer klienten at være bundet af følgende forpligtelser:

7.1. Acceptevalueringer

Klienten må acceptere alle former for evaluering, der følger en købsoplevelse. Denne vil have mulighed for at nægte evalueringen eller for at svare på den, hvis den synes uretfærdig.
Klienten må under ingen omstændigheder producere falske evalueringer ved at skabe falske ordrer, falske kommentarer eller ved andre former for manipulation. Derudover må klienten ikke forhindre negative evalueringer ved at misbruge løsningens funktioner. Skulle klienten udvise denne slags adfærd, må Verificerede anmeldelser foretage søgsmål imod denne og må ophæve dennes kontrakt.
En sanktion på 100 EUR tillægges for enhver anmeldelse, der vurderes at være falsk, uden forbehold for skader og renter, som Verificerede anmeldelser vil kunne kræve i erstatning.

7.2. Brugernavn og adgangskodesikkerhed

Klienten er ene og alene ansvarlig for brugen og fortroligheden forbundet med dennes brugernavn og adgangskode. Denne må sikre, at de alene har adgang til dennes personlige konto og, hvis nødvendigt, bemyndige eventuelle andre personer under eget ansvar. Denne må foretage alle nødvendige forbehold og foranstaltninger for at beskytte sig selv mod tredjeparter, som kan få midlertidig adgang til disse loginoplysninger, og undgå enhver uønsket adgang til dennes administrationssystem.
Klienten skal informere Verificerede anmeldelser øjeblikkeligt, ifald et brud på sikkerheden opdages, især ved frivillig offentliggørelse eller ved misbrug af dennes brugernavn og adgangskode, så Verificerede anmeldelser øjeblikkeligt kan tage affære for at rette op på nævnte brud på sikkerheden.
I tilfælde af tab eller misbrug af brugernavn og adgangskode skal en procedure følges for at opnå et nyt brugernavn og adgangskode. Proceduren er tilgængelig på vores hjemmeside https://www.verified-reviews.co.uk/ under "Log ind".
Klienten bærer eneansvaret for eventuelle konsekvenser, der resulterer ved brugen af dennes brugernavn og adgangskode af tredjeparter, der har fået kendskab til disse. Klienten vil især være ansvarlig for alle kunders personlige data, der kan være opnået eller videregivet via dennes personlige konto.

7.3. Adgang til kundens hjemmeside

Klienten er eneansvarlig for adgang til dennes hjemmeside. Denne er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bevare denne adgang, inklusive at betale for dennes internetforbindelse, idet adgang til løsningen er umulig uden denne.

7.4. Ejerskab over og brug af anmeldelserne

7.4.1 Ejerskab over og brug af anmeldelserne

Kunden giver klienten fuldt ejerskab over anmeldelserne, uden beregning, således at klienten er eneejer af anmeldelserne, der genereres af løsningen. Retten til anmeldelserne, der gives til klienten, inkluderer den evige, overførbare, uigenkaldelige ret, som sandsynligvis vil være genstand for en underlicens til tredjeparter, til at (a) bruge, reproducere, modificere, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker, vise offentligt og gøre anmeldelserne tilgængelige hvor som helst i verden på et hvilket som helst medie eller format, i nutid og fremtid; og til at (b) bruge kundens personlige data, der blev givet under indsendelsen af anmeldelsen.
Kunden bevarer dog retten til at anmode om at tilbagetrække dennes anmeldelse, hvis det ønskes.
Efter en sådan anmodning vil kunden modtage en e-mailnotifikation, der bekræfter tilbagetrækningen af anmeldelsen såvel som en ny anmodning om evaluering.
Kunden anerkender og accepterer, at offentliggjorte anmeldelser hverken er private eller fortrolige.
Klienten er frit stillet til at benytte dem, også til kommercielle formål. Klienten skal informere sine kunder om dette.
I tilfælde af at klienten ikke opfylder sine forpligtelser, inklusive betalingen af eventuelle skyldige beløb, vil Verificerede anmeldelser blive ejer af disse anmeldelser.

7.4.2 Retten til brug af anmeldelserne af Verificerede anmeldelser og dennes partnere

Klienten giver Verificerede anmeldelser retten til at bruge sine anmeldelser, uden beregning, på Verificerede anmeldelsers og deres partneres medier (via underlicens), herunder retten til at vise, reproducere og formidle anmeldelserne til offentligheden på og/eller via Verificerede anmeldelsers og deres partneres internetsider og applikationer (via underlicens). Disse rettigheder gives til hele verden og så længe forretningsforbindelsen mellem klienten og Verificerede anmeldelser består.

7.5. Nøjagtigheden og lovligheden af de angivne oplysninger

Klienten garanterer nøjagtigheden og ægtheden af kundeoplysningerne, som gives til Verificerede anmeldelser. Klienten har til pligt at advare sine kunder om, at deres personlige data deles med Verificerede anmeldelser som en del af implementeringen af løsningen, indsamle deres accept og overholde de generelle bestemmelser i databeskyttelsesloven af 6. januar 1978. Klienten forbliver eneansvarlig over for sine kunder for enhver mangel på information, unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i relation til deres personlige data. Klienten vil bevare Verificerede anmeldelsers uskyldighed mod enhver handling, der måtte udøves mod dem af en kunde, som påberåber sig brud på disse bestemmelser.
Klienten accepterer ikke at udbrede racistisk, aggressiv, voldelig, pornografisk, diskriminerende, ærekrænkende og, mere generelt, ulovlig information på nogen måde via løsningen. Klienten er også forment salg af ulovlige produkter.

7.6. Pligt til samarbejde

Klienten skal øjeblikkeligt informere Verificerede anmeldelser om eventuelle ændringer i forretningsaktivitet. Klienten accepterer ydermere at rapportere, uden forsinkelser, enhver anomali i forbindelse med brug af løsningen.
Generelt set accepterer klienten at samarbejde med Verificerede anmeldelser for at give rettidig information og eventuel nødvendig dokumentation som anmodet om af Verificerede anmeldelser for udførelsen af dennes serviceydelser. Klienten accepterer at videregive al information og nødvendige dokumenter spontant til Verificerede anmeldelser for at opfylde denne kontrakt.

7.7 Suspendering eller lukning af den personlige konto

Skulle klienten undlade at opfylde en af sine forpligtelser, har Verificerede anmeldelser fuld ret til at standse deres serviceydelser indtil det tidspunkt, hvorpå en mindelig eller retslig løsning på striden er opnået.
I tilfælde af at klientens konto suspenderes eller lukkes permanent, er fortsat brug af serviceydelserne eller programmeringen forbundet med løsningen strengt forbudt, med undtagelse af visningen af allerede indsamlede anmeldelser. Klienten er også forment fra at bruge Verificerede anmeldelsers navn på nogen som helst måde og fra at bruge nogen grafisk eller visuel repræsentation i relation til Verificerede anmeldelser og deres serviceydelser. Manglende overholdelse vil medføre, at klienten bliver pålagt en sanktion på 100 EUR pr. dags fastslået overtrædelse.

7.8 For sen betaling

I tilfælde af for sen betaling af en faktura og i henhold til bestemmelserne af artiklerne L441-6 og D441-5 af den franske handelslov vil gebyrer blive pålagt med en sats svarende til den rentesats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank til sin seneste refinansieringstransaktion plus 10 procent, i tillæg til et gældsinddrivelsesgebyr på 40 EUR.

 

8. Kundens forpligtelser

Kunder skal opfylde bestemte betingelser for at være i stand til at indsende en anmeldelse, nemlig at de:
- skal være en fysisk person
- ikke må være i en situation med interessekonflikt
- skal have haft personlig erfaring med købet af produktet eller serviceydelsen, som anmeldelsen refererer til
Klienten skal sikre overholdelse af disse betingelser.
Kunden kan også blive kontaktet med verificeringsformål.

 

9. Intellektuel ejendom

9.1. Verificerede anmeldelsers rettigheder

Verificerede anmeldelser garanterer, at de ejer al den nødvendige intellektuelle ejendom for at kunne udbyde løsningen, deres widgets og "Verificerede anmeldelser"-mærket. De garanterer derfor, at de serviceydelser, de har forpligtet sig til at levere, ikke udgør en kopi af ethvert allerede eksisterende arbejde af nogen art.
Under disse betingelser sikrer Verificerede anmeldelser klienten mod enhver krænkende handling, der kan indledes mod denne, af enhver person der påberåber sig retten til intellektuel ejendom på enhver af de serviceydelser givet af Verificerede anmeldelser eller deres widgets, "Verificerede anmeldelser"-mærket eller den hostede softwareløsning stillet til klientens rådighed.
Det bør bemærkes, at Verificerede anmeldelser stiller deres softwareløsning til rådighed for klienten udelukkende med det formål, der er opridset i denne kontrakt, og i streng overensstemmelse med betingelserne beskrevet heri. Det samme er gældende for Verificerede anmeldelsers designs og "Verificerede anmeldelser"-mærket.
Deres levering må ikke på nogen måde betragtes som en overførsel i henhold til den franske lov om intellektuel ejendomsret, af enhver intellektuel ejendom til fordel for klienten. Abonnement på en Verificerede anmeldelser-pakke giver ikke klienten rettighed til nogen som helst intellektuel ejendom over softwareløsningen, designs eller mærket, som forbliver Verificerede anmeldelsers eneste og eksklusive ejendom. Klienten forpligter sig til at respektere Verificerede anmeldelsers rettigheder

9.2. Betingelser for brug af løsningen og forbud

Klienten må ikke foretage noget arbejde på løsningen eller tillade tredjeparter at gøre det. Klienten forpligter sig til at bruge løsningsrelateret information, som er tilgængelig for denne, til deres egne krav og kun til de formål, som er specificeret i den forhåndenværende kontrakt, som formelt ekskluderer muligheden for:
- midlertidigt eller permanent at reproducere løsningen, som er stillet til dennes rådighed, i sin helhed eller delvist, på nogen måde og i enhver form overhovedet, inklusive når programmet indlæses, vises, udføres eller opbevares; - oversætte, tilpasse, arrangere eller ændre løsningen, eksportere den eller kombinere den med andre softwareprogrammer; - foretage nogen som helst former for kopier af hele eller dele af løsningen; - modificere (især ved dekompilation), ændre, tilpasse (især ved oversættelse), arrangere og mere generelt modificere hele eller dele af løsningen.
Klienten accepterer, især, udelukkende at behandle, distribuere, indlæse eller sende information og data via løsningen, hvis brug ikke forbryder sig mod nogen industriel eller intellektuel ejendomsret eller en hvilken som helst anden privat ret og som ikke udgør en kriminel handling.
Klienten må ikke sende noget indhold via løsningen, som inkluderer computervira eller anden kode, fil eller program, der er designet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af nogen software, computer eller telekommunikationsværktøj, hvoraf denne liste ikke er udtømmende.

 

10. Håndtering af personlige data

Hvad angår indsamling, behandling og kommunikation af personlige data, forpligter Verificerede anmeldelser og klienten at overholde gældende lovgivning og bestemmelser i bearbejdningen af nævnte data og at overholde bestemmelserne af fransk lov n°2004-801 dateret 6. august 2004 vedrørende beskyttelsen af privatpersoner i henhold til behandlingen af personlige data, som modificerer fransk lov n°78-17 dateret 6. januar 1978 vedrørende databehandling, datafiler og individuelle friheder.
Verificerede anmeldelser garanterer især, at klienterne, kunderne og personer, der besøger deres hjemmeside, har ret til adgang til gemte personlige data, såvel som retten til at ændre, rette, blokere eller slette nævnte data eller modsige sig behandlingen af denne.
Verificerede anmeldelser foretager alle nødvendige foranstaltninger for at garantere fortroligheden af disse data, beskytte deres indhold og undgå misbrug eller videregivelse heraf.

10.1. Personlige data til tredjeparter

Enhver, der linker til Verificerede anmeldelsers hjemmeside, informeres om, at personlige data kan indsamles af Verificerede anmeldelser, ved besøg på hjemmesiden http://www.verified-reviews.co.uk/, inklusive via cookies.
Deres hjemmeside benytter "Google Analytics", information om internetbrug indsamlet via cookie (inklusive IP-adresse) analyseringsværktøjet Google Inc., som opbevares anonymt på Googles servere i USA.
Denne information må benyttes til følgende formål:
- Statistikker og tal på brug af siden, brug af indhold og brug af serviceydelser - Verificerede anmeldelser - Studier til at forbedre deres serviceydelser via deres hjemmeside - Indsamle brede demografiske oplysninger for at kompilere statistikker
De beholdes i maksimalt et år.
Verificerede anmeldelser informerer udtrykkeligt personer, der logger ind på deres hjemmeside http://www.verified-reviews.co.uk/, om at de kan deaktivere cookies i deres webbrowser eller blokken.
Data, der indsamles, benyttes udelukkende af Verificerede anmeldelser. Enhver videregivelse af disse data til tredjeparter er underlagt forudgående samtykke fra den pågældende kunde.

10.2. Kundens personlige data

Kunden informeres om, at personlige data gives for at fuldende dennes tilmelding som medlem. De er beregnet til intern brug af tjenesten, især til at bekræfte dennes tilmelding, identificere og oprette kundeprofiler, der lader Verificerede anmeldelser forbedre deres ydelser og kommunikation.
Verificerede anmeldelser bruger kunders e-mailadresser, især, til at sende bekræftelse på deres tilmelding, bestemte notifikationer (bedømmelser, kommentarer osv.) og til at besvare deres spørgsmål.
Ydermere benytter Verificerede anmeldelser deres e-mailadresser til at udsende nyhedsbrev og/eller til at sende tilbud, der kan være interessante, hvis de har givet tilladelse til dette. Kunder kan på ethvert tidspunkt afmelde sådanne e-mails ved at klikke på linket i bunden af hver e-mail.
Verificerede anmeldelser er den eneste modtager af information givet af klienten ved tilmelding, som er: fornavn, efternavn, navn på forretning, privatadresse, e-mailadresse, adressen på forhandleren, bankoplysninger og integrationskoder. Det er udtrykkeligt forbudt at kommunikere med nogen.
Sådanne personlige data gemmes i maksimalt fem år.

10.3. Brugeres personlige data

Det erindres, at de personoplysninger, der indsamles inden for rammerne af implementeringen af brugerne af løsningen er strengt fortrolige. Bortset fra fornavnet og det første bogstav i efternavnet på brugerne forpligter Verificerede anmeldelser sig til ikke at videregive oplysninger til tredjeparter. De vil benytte brugernes personoplysninger til implementering af de i disse vilkår beskrevne fordele. Det er forment enhver anden brug.
Sådanne personoplysninger gemmes i maksimalt ét år.

10.4. Ret til information, rettelse og sletning af databackup

I henhold til lov n°78-17 af 6. januar 1978, giver Verificerede anmeldelser adgang til gemte personoplysninger ved anmodning.
Enhver person må også anmode om rettelse eller sletning af data ved at sende en email til: info@verified-reviews.co.uk eller via post til: S.A.S Net Reviews, NET REVIEWS, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 – 13002 Marseille. Denne må bevise sin identitet.

 

11. Klage - Anmodning om information

Verificerede anmeldelser vil gøre sit bedste for at besvare enhver klage og forsøge at løse konflikten. Spørgsmål og anmodninger kan sendes til følgende adresse: info@verified-reviews.com, eller via post til: SAS Net Reviews, 18-20 avenue robert schuman CS 40494 - 13002 Marseille


12. Gældende lovgivning og jurisdiktion

Denne kontrakt er underlagt fransk lovgivning. Enhver tvist relateret til fortolkningen, udførelsen eller gyldigheden af denne aftale er underlagt den eksklusive jurisdiktion for handelsretten i Marseille.